W konferencji pt. Bitwa Rudnicka w Historii Miasta, która odbyła się 01.03.2013 roku udział wzięli:

• Ksiądz Profesor Wilhelm Gaj Piotrowski, zasłużony dla nauki historyk i etnograf
• Ksiądz Profesor Stanisław Koczwara, historyk, archeolog, wykładowca w Papieskim Instytucie Teologicznym w Wilnie
• Ksiądz dr. Bogdan Król wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, były proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rudniku-Stróży
• Ksiądz Józef Sałek proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rudniku-Stróży
• Ks. Tomasz Szostek, wicedyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej i jednocześnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.
• Ks. senior Edward Franuszkiewicz były długoletni proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem
• Pan Dominik Komada, Kierownik Tarnobrzeskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu
• Pan Janusz Nawrocki, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
• Pan Edward Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
• Pan Ryszard Piekarz,Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
• Pan Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, współorganizator tej konferencji i patron działań związanych z nadchodzącą rocznicą.
• Radni Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
• Pan Stanisław Gawryś, Prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej,
• Pan Tadeusz Wojcieszyn, Prezes Niżańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
• Pan Mariusz Kowalik, pasjonat historii i regionalista
• Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niżańskiej
• Pani Krystyna Wójcik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem
• Pani Małgorzata Sztaba, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
• Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
• Pani Kazimiera Socha, Prezes i członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem
• Pani Lidia Bogaczówną, aktorka i rudniczanka.
• Pani Anna Korasiewicz, zastępca komendanta Hufca im Szarych Szeregów w Nisku
• Pani Dyrektor, nauczycielle i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem, Dyrektor nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego, Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Rudniku nad Sanem, Dyrektor nauczyciele i uczniówie Publicznego Gimnazjum, Dyrektorzy nauczycieli i uczniowie Publicznych szkół podstawowych naszej gminy, Pani dyrektor Publicznego Przedszkola w Rudniku nad Sanem
• mieszkańcy i przyjaciele naszego miasta, licznie przybyli na konferencję.

Prelegenci:

• Pan Marek Florek z Instytutu Archeologii UMCS – archeolog, autor wielu opracowań historycznych, w tym dotyczących naszego miasta. Z ważniejszych wymienię: Studium historyczne-urbanistyczne Miasta Rudnika, Zabytkowe cmentarze woj. Tarnobrzeskiego, Rudnik nad Sanem od drugiej połowy XVI do końca XVIII w. Zarys topografii i układu przestrzennego miasta, i w języku angielskim Rudnik nad Sanem, układ przestrzenny i przemiany topografii miasta od połowy XVI do końca XIX w
• Pan Sławomir Kułacz - doktorant Uniwersytetu Gdańskiego. Autor wielu opracowań dotyczących Wielkiej Wojny i Armii CK w Galicji. Są to między innymi: Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej, Zarys najstarszych dziejów garnizonu Nisko, Cmentarze wojenne w okolicach Sieniawy, Austro-węgierskie dworce kolejowe linii Przeworsk–Rozwadów, Kwatera Tyrolskich Strzelców Cesarskich na cmentarzu w Kamieniu. Moderator forum „Austro-Węgry” i współtwórca serwisu „Fahnen – pod czarno-żółtymi sztandarami” – jest to serwis dla poszukujących i badających losy przodków, żołnierzy, kolejarzy i urzędników żyjących za panowania Franciszka Józefa. Kolekcjoner, tłumacz języka angielskiego i niemieckiego. Członek honorowy Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pionier 39.
• Pan Janusz Chmiel architekt i absolwent Akademii Sztuk Pięknych znany badacz i znawca losów rodu Hompeschów oraz historii miasta, autor wielu publikacji w Przeglądzie Rudnickim, oraz monografii Rodu Hompeschów von Bolhaim.
• Przedstawiciele lokalnych mediów.

Głos zabrali:

1. Pan Waldemar Grochowski burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad sanem.
2. Pan Edward Wołoszyn Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
3. Pan Ryszard Żurecki.
4. Pan Janusz Chmiel.
5. Pan Marek Florek.
6. Pan Sławomir Kułacz

Konferencję zakończyły podziękowania, i informacja o kolejnej konferencji zaplanowanej wstępnie na 19.04.2013 roku. Konferencja ta poświęcona będzie samej bitwie. Przedstawimy jej tragiczny przebieg na tle całego frontu.

Sprawny przebieg i dobrą organizację konferencji zawdzięczamy pracy i zaangażowaniu wszystkich organizatorów, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, członków Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz współpracującej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1w Rudniku nad Sanem.